Appalto Integrato Piscina

Data di ultima modifica: 15/04/2020

Documenti allegati
Documenti allegati
Tav 10I - Carpenteria Pilastri (682.55 KB)
Tav 10H - Travi Tribune (544.33 KB)
Tav 10G - Travi P1 (582.96 KB)
Tav 10F - Piastre Tribune-signed (469.6 KB)
Tav 10E - TRAVI PT (563.54 KB)
Tav 10D - Piastre Piano terra-signed (448.15 KB)
Tav 10C - Piastre Fondo Piscina (504.86 KB)
Tav 10B - grafici strutture - TRAVI FONDAZIONE (825.44 KB)
Tav 10A - Grafici strutture - Carpenteria Fondazioni (728.45 KB)
QER piscina revisionato (101.3 KB)
Tav 13b - illuminazione P1 (1314.42 KB)
Tav 13a - illuminazione PT (1165.81 KB)
Tav 12f - Sistema antincendio - piani terra e primo (1571.05 KB)
Tav 12b - Schema Generatori (271.62 KB)
Tav 12a - Impianti centrale termica (410.52 KB)
Tav 12G - Schema idraulico impianto antincendio (292.91 KB)
Tav 12 - Centrale Idrica (336.14 KB)
Tav 10N - Carpenteria Copertura (627.02 KB)
Tav 10M - Setti Ascensore (544.92 KB)
Tav 10L - Setti quota 000 - 220 (543.87 KB)
Tav 6e - Sezioni D E F (902.97 KB)
Tav 6d - Sezioni A B C (818.34 KB)
Tav 6c - Grafici Piano Copertura (213.6 KB)
Tav 6b - Grafici Piano Primo (987.23 KB)
Tav 6a - Grafici Piano Terra (611.48 KB)
Tav 5 - planimetria generale (2315.34 KB)
Tav 6 - Grafici Piano Seminterrato (794.53 KB)
Tav 3 - Cartografia VincolI (4800.87 KB)
Tav 4 - RILIEVO PLANO ALTIMETRICO (575.3 KB)
Tav 15 - Computo Metrico (1246.76 KB)
Tav 6f - Prospetti A e B (927.37 KB)
Tav. 16a - Schema contratto dappalto (289.41 KB)
Tav. 16 - Capitolato speciale dappalto (3198.05 KB)
Tav. 1 - Relazione generale aggiornata (5385.12 KB)
Tav. 14 - Elenco prezzi unitari ed analisi (7550.58 KB)
Tav 6g - Prospetti C e D (449.78 KB)
Tav. 2 - Relazione tecnica (481.43 KB)
tav. 11 - Relazioni specialistiche impianti elettrico meccanici e antincendio (2779.29 KB)
Chiarimenti ai quesiti pervenuti (76.37 KB)
tav 13 - IE Schema fiunzionale piscina (394.74 KB)
tav 12e - Riscaldamento e Trattamento aria Piano Terra (1265.41 KB)
tav 12d - Impianto di Ventilazione (1446.63 KB)
tav 12c -Impianto idrico e Trattamento aria (1709.58 KB)
Tav. 9 - Relazione geotecnica sulla portanza delle fondazioni (5969.39 KB)
Tav. 8 - relazione illustrativa sui materiali ntc 2018 (187.16 KB)
Tav. 7 - Relazione generale struttura ntc 2018 (537.13 KB)
Tav. 7a - relazione di calcolo ntc 2018 (10663.75 KB)
Tav. 17 - Piano di sicurezza e coordinamento (21159.48 KB)
Tav. 18 - Relazione geologica aggiornata (19109.8 KB)
Tav. 18A - Relazione compataibilit idraulica (11003.23 KB)
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto